Mavi Kart Nedir?

Küçük deniz araçları için geliştirilen Mavi Kart Sistemi,
bayrağı ne olursa olsun gemi ve su araçlarının atıkları
ile, atık kabul tesislerince alınan atıkların, manyetik bir
kart vasıtasıyla online takibini sağlayan bir gemi atık
takip sistemidir. Bakanlıkça yürürlüğe konan Türk deniz
yetki alanlarında, atık alım gemileri, balıkçı barınakları,
yat limanları ve buna benzer kıyı tesislerinde atık alım
hizmeti mavi kart kullanılarak gerçekleştirilmekte ve bu
sayede atıkların takip edilmesi sağlanmaktadır.
Bu sistem ile, gemilerde ne kadar atık oluştuğu, atığın
türü, miktarı, tarihi ve ihtiyaç duyulan diğer bilgiler ile
atığın hangi kıyı tesisine verildiği web ortamında online
olarak izlenebilmektedir.
What is Blue Card?
The Blue Card system which is developed for small
vessels, is an online ship waste tracking system via a
magnetic card for the wastes of water vehicles and
ships independent of which flag it holds, and for the
wastes received by waste reception facilities. In Turkish
territorial waters; waste reception services at fishing
ports, marinas, similar coastal facilities and waste
reception ships, are carried out by using blue card,
which enables tracking of wastes.
This system facilitates web based online monitoring of quantity and types of ship generated wastes, dates of waste delivery, facilities where wastes are delivered and any other relevant information.
csb1 mavikareton