Elektronik Belge Yönetim sistemi belgelerin belli sistematiğe göre yönetilmesi ve arşivlenmesi konularını kapsamaktadır.
Gerek firmaların kalite politikaları ve hedefleri, gerekse kompleks teknik belgeler, firma içerisinde oldukça yoğun bir kağıt ve doküman trafiği yaratmaktadır. Bu yoğun trafiğin içerisinde, belgenin içeriği, geçerliliği, revizyonu ile ilgili güncel durum gözden kaçmakta ve hatalara yol açmaktadır.
Bu tür hataları ortadan kaldırmak amacı ile geliştirilen EBYS sistemi, bütün belge yönetimini bilgisayar ortamına taşıyarak belge erişebilirliğini güvence altına almanızı sağlamaktadır.

EBYS Sistemi Özellikleri

 • Dijital arşiv ve Dosya tasnif planı yönetimi
 • Organizasyon yapısı ve kullanıcı yönetimi
 • TUBİTAK onaylı e – imza, paraf ve zaman damgası desteği
 • Grafiksel ve detaylı raporlama
 • Uyarı sistemi
 • Saklama Planı yönetimi
 • Elektronik belge kayıt işlemleri
 • Gelişmiş havale seçenekleri
 • Erişim kontrolü ve güvenlik
 • Vekalet sistemi
 • Ajanda modülü
 • Üstün yetenekli arama motoru
 • İş akışı tasarımı ve yönetimi
 • E – Posta entegrasyonu
 • Dahili, zengin metin editörü
 • Bilinen dosya formatlarında, gelişmiş görüntüleme
ebys2 ebys1 ebys3