Yasal Mevzuata Uygunluk Mevzuat Değişikliklerine Hızlı Uyarlama Tek Veritabanı
Yasal mevzuat hükümleri içeren ve kullanıcı personelin insiyatif kullanmasına olanak vermeden tam otomatik olarak çalışan modüller sayesinde, Belediye hizmetleri ile ilgili tüm işlemlerin hızlı,güvenli,
doğru olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.
Yasal mevzuatta yapılan değişiklikler Resmi Gazete’den izlenmekte ve programlarda yapılması gereken değişiklikler, değişikliğin hacmine bağlı olarak, mümkün olan en kısa sürede yapılarak internet bağlantısı ile belediyelere yüklenmektedir. Tüm modüllerin ortak olarak kullandığı tek bir veri tabanı yapısı. Bir verinin bir defa girilmesi ile tüm modüller tarafından kullanılabilir duruma gelmesini sağlayan ve tekrarlara izin vermeyen veri işletim yapısı.
aaaa ccc Database_4
Bütünleşik Yapı Yüksek Veri Güvenliği Otomatik Muhasebeleştirme
Belediye birimlerinden birinde yürütülen bir işlemin, diğer birimlerdeki ilgili işlemleri de aynı anda ve otomatik olarak etkilediği, bütünleşik ve etkileşimli otomasyon yapısı. Tüm işlemler için (Veri girme, düzeltme, silme,
sorgu vb.) kullanıcı bazında ayrıntılı olarak belirlenebilen yetkilendirme ve güvenlik yapısı.
Tahakkuk, tahsilat, tecil, terkin, mahsup, düzeltme, fatura, bordro vb. bilgilerin otomatik olarak muhasebe hesaplarına geçmesi.
hizmetler_12036048810711 sec unnamed
Ölçeklenebilirlik Modülerlik Yönetim Kararlarına Tam Destek
En küçük Belde Belediyesinden en büyük
ilçe veya metropol belediyeleri ile
büyükşehir belediyelerine kadar tüm belediyelerde uygulanabilirlik.
Belediyenin özelliğine ve büyüklüğüne göre, istedildiğinde tüm modüller yerine, sadece
o belediye için önemli ve gerekli olan modüllerin kullanılabilmesi.
Yöneticilerin belediye hizmetleri ile ilgili olarak verecekleri kararlarda ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiye, istedikleri anda ve istedikleri biçimde ulaşabilme olasılığı.
ölcek subMenuIcon_tahsilattakip.jpg yonetici
Kolay Kullanım Ayrıntılı Raporlama İnteraktif Belediyecilik
Personelin kolayca öğrenebileceği ve kullanabileceği, Windows standartlarına uygun ekran yapısı, anlatıcı ikonlar bulunur. Her türlü ayrıntılı sorgulama ekranları ve raporları ile belediye de gerçekleştirilen her türlü işlemi izleme ve denetleme olanağı. Vatandaşın belediye hizmetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyacağı işlemleri, internet üzerinden interaktif bir biçimde kendi kendine yürütebileceği, şeffaf belediyecilik olanağı.
kolay raporlama vatandas