Süreç Yönetimli Belediye Otomasyon Sistemi

Tübitak ve İpek yolu Kalkınma Ajansı Destekli Proje

Süreç Yönetimli Belediye Otomasyon Sistemi projemiz, Tübitak 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında ve İpek yolu Kalkınma Ajansı tarafından da  Yenilikçi İşletmeler Mali destek Programı kapsamında destek verilmeye değer görülerek desteklenmiştir.

Süreç Yönetimli

Yapılan ÜR-Ge  projesinde ; süreç sahibi, kimin neyi nasıl yaptığı, süreçte rol sahipleri, bir işlemden önce neler yapıldığı, sonraki adımın ne olduğu, işbirliği ve iş bölümü alanları gibi oldukça faydalı bilgiler net bir şekilde ortaya konmaktadır. Böylece bir tıkanıklık oluştuğunda, süreçteki tıkanıklığın nerede olduğu tespit edilmekte olup; ihtiyaç duyulması halinde yeni süreç adımları eklenmesi ya da çıkarılması sağlanabilmekte, izlenebilir ve raporlanabilir bir süreç yönetimini hayata geçirilmiştir.

Performans Ölçülebilir

Süreç Yönetimli Belediye Bilgi Sistemleri yazılımının amacı, tüm modülleri iş süreçlerine sahip olan, kullanımı kolay, çalışanların performanslarının ölçülebildiği, kurumun ihtiyaçlarına göre modüllerin şekillendirildiği web tabanlı bir belediye yazılımını hayata geçirebilmektir.

İş Zekası

İş zekası sayesinde süreç içerisindeki bir sonraki adımın hangi personelle ilgili olduğunun tespiti yapılabilmekte ve süreç içinde zaman kaybına uğramadan iş akışı hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Yasal Mevzuata Uygun

Yasal mevzuat hükümleri içeren ve kullanıcı personelin insiyatif kullanmasına olanak vermeden tam otomatik olarak çalışan modüller sayesinde, Belediye hizmetleri ile ilgili tüm işlemlerin hızlı,güvenli, doğru olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.

Mevzuat Değişikliğine Hızlı Uyarlama

Yasal mevzuatta yapılan değişiklikler Resmi Gazete’den izlenmekte ve programlarda yapılması gereken değişiklikler, değişikliğin hacmine bağlı olarak, mümkün olan en kısa sürede belediyelere yüklenmektedir.

Tek Veritabanı

Tüm modüllerin ortak olarak kullandığı tek bir veri tabanı yapısı. Bir verinin bir defa girilmesi ile tüm modüller tarafından kullanılabilir duruma gelmesini sağlayan ve tekrarlara izin vermeyen veri işletim yapısı.

Bütünleşik Yapı

Belediye birimlerinden birinde yürütülen bir işlemin, diğer birimlerdeki ilgili işlemleri de aynı anda ve otomatik olarak etkilediği, bütünleşik ve etkileşimli otomasyon yapısı.

Yüksek Veri Güvenliği

Tüm işlemler için (Veri girme, düzeltme, silme,sorgu vb.) kullanıcı bazında ayrıntılı olarak belirlenebilen yetkilendirme ve güvenlik yapısı.

Otomatik Muhasebeleştirme

Tahakkuk, tahsilat, tecil, terkin, mahsup, düzeltme, fatura, bordro vb. bilgilerin otomatik olarak muhasebe hesaplarına geçmesi.

Ölçeklenebilirlik

En küçük Belde Belediyesinden en büyük ilçe veya metropol belediyeleri ile büyükşehir belediyelerine kadar tüm belediyelerde uygulanabilirlik.

Modülerlik

Belediyenin özelliğine ve büyüklüğüne göre, istedildiğinde tüm modüller yerine, sadece o belediye için önemli ve gerekli olan modüllerin kullanılabilmesi.

Yönetime Tam Destek

Yöneticilerin belediye hizmetleri ile ilgili olarak verecekleri kararlarda ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiye, istedikleri anda ve istedikleri biçimde ulaşabilme için gerekli desteğin verilmesi.

Kolay Kullanım

Personelin kolayca öğrenebileceği ve kullanabileceği, Windows standartlarına uygun ekran yapısı, anlatıcı ikonlar bulunur.

Ayrıntılı Raporlama

Her türlü ayrıntılı sorgulama ekranları ve raporları ile belediye de gerçekleştirilen her türlü işlemi izleme ve denetleme olanağı.

İnteraktif Belediyecilik

Vatandaşın belediye hizmetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyacağı işlemleri, internet üzerinden interaktif bir biçimde kendi kendine yürütebileceği, şeffaf belediyecilik olanağı.