Abone Yönetim Sistemi

Su ve kanalizasyon idarelerinin iş yapısını ve işleyişini tamamen kapsayan Süreç yönetimli yazılımdır. Tamamen parametrik olan sistemimiz süreç tabanlı olarak çalışır ve her türlü süreç optimizasyonuna entegre olabilir. Web tabanlı olması vasıtasıyla kolay erişim sağlanmakta ve kurum içinden yada kurum dışından kolayca erişilebilir. Kurumun ihtiyaç duyduğu bütün modülleri içermektedir.Abone yönetim Sistemleri; Su İdareleri ve bünyesinde Su birimi bulunan belediyelere hizmet sunmak amacıyla geliştirilmiştir. Abone faturalarının oluşturulması, tahakkuklarının gerçekleştirilmesi, tahsilatlarının yapılması, iş emirleri ve kaçak su işlemlerinin yürütülmesi, borç ve icra takibinin yapılabilmesi, endeks okuma işlemlerinin gerçekleşmesine yönelik hazırlanmış, web tabanlı hizmet veren bir sistemdir.Belediye işlemlerinin yürütülmesinde zorunlu olan sicil işlemleri tüm modüllere entegre şekilde çalışarak mükerrer sicil oluşumunu engellenmesini sağlar. NVİ entegrasyonu sayesinde doğru bilgilere erişim sağlanarak hatasız sicil kayıtları oluşturulabilmektedir.

u_001